Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 16.09.2019 15:43:55 

Materská Škola Seňa

PROFIL

 


Dieťa je zviditeľnená láska.“
                                     Novalis  

          

 

HRAVO S TULÍKOM

Vitajte na stránke materská škola Seňa, ktorá sídli v budove obecného úradu na poschodí. V roku 2002 delimitáciou prešla zriaďovateľská pôsobnosť z KŠU     Košice – okolie na Obec Seňa. V súčasnosti je to trojtriedna MŠ. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou školskou povinnou dochádzkou ale aj deťom so špeciálno – výchovnými vzdelávacími potrebami. Kolektív tvorí 6 kvalifikovaných pedagógov a 3 nepedagogickí zamestnanci zabezpečujúci prevádzku. MŠ je zapojená do projektu Zelená škola. MŠ pravidelne realizuje ovocníčkové týždne a zeleninové dni. Ponúkame tanečný krúžok, pohybový krúžok, oboznamovanie sa s anglickým jazykom, pobyty v škole prírode a predplaveckú výchovu.

logo

Milí rodičia!

Naším poslaním je tvorivo – humanisticky pristupovať vo výchove a vzdelávaní detí, dieťa chápať ako jedinečnú osobnosť a smerovať svoju pedagogickú prácu vo svojej podstate k tomu, aby deti čas strávený v materskej škole prežili zmysluplne a naplno.

 coralTOPlist